Acte necesare

- Evaluator imobiliar autorizat

Acte necesare

Pentru buna desfasurare a serviciului de evaluare imobiliara, va aducem la cunostinta actele necesare. Documentele vor fi copii xerox ale originalelor. Copiile vor ramane la evaluator. Pentru alte tipuri de evaluari – spatii productie, hale depozitare, hoteluri, pensiuni, spatii de birouri, si altele – va rugam sa ne contactati. In functie de tipul proprietatii, evaluatorul ANEVAR poate solicita si alte documente necesare (extras de Carte Funciara de informare, Certificat de Urbanism, Autorizatie de Construire, copie Carte de Identitate client/Copie Certificat Inmatriculare societate)

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul obiectivelor de evaluat:

 • Act de proprietate (contract vanzare-cumparare);
 • Incheiere de intabulare;
 • Cadastru (releveu sau schita apartament).
 • Act de proprietate (contract vanzare-cumparare);
 • Incheiere de intabulare;
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate;
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate;
 • Cadastru (Releveu/schita pe fiecare nivel al constructiei);
 • Autorizatie de construire/desfiintare;
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.
 • Act de proprietate (contract vanzare-cumparare);
 • Incheiere de intabulare;
 • Plan de situatie;
 • Fisa corpului de proprietate (bunului imobil);
 • Certificat de urbanism
 • Lista mijloacelor fixe (nr. de inventar, data PIF, cont, durata de viata normata, valoare de intrare, amortizare, valoare de inventar, valoare ramasa)
 • Documente de provenienta auto (factura, contract de vanzare-cumparare, contract de leasing)
 • Carte de identitate auto
 • Certificat de inmatriculare auto
 • Lista cu specificatii tehnice auto (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari)
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Enter your keyword